Psychotherapie en Seksuologie:

• Kort en klachtgericht of een diepgaand persoonlijk proces.
• Individueel, relatietherapie, groepstherapie, familieopstellingen.

Therapie bij acute overbelasting of chronische problemen

In mijn praktijk living-history werk ik met twee groepen cliënten. Sommigen van hen zijn acuut overbelast door opgelopen werkstress, scheiding, verlies, ziekte, een seksueel probleem of een andere ingrijpende gebeurtenis. Anderen maken een afspraak als ze vaststellen dat ze telkens weer dezelfde moeilijkheden ondervinden, bijvoorbeeld conflicten thuis of op het werk, spanningen inslikken, lusteloosheid op seksueel gebied, herhaaldelijk relaties verbroken, een reeks van verhuizingen, somberheid….. U kunt bij mij terecht – alleen, met uw partner, met uw kind of met andere dierbaren – om te werken aan oplossingen. Nederlands is doorgaans de voertaal, eventueel kan ik ook helpen met Duits, Frans Spaans of Engels. Vanaf 2014 vergoeden Nederlandse ziektekostenverzekeraars therapie voor ‘psychische stoornissen’ maar niet voor ‘psychische klachten’ of ‘psychische problemen’.

In gesprek het probleem onderzoeken

Bij de eerste afspraak nodig ik u uit in detail over de klachten te vertellen. Onder mijn begeleiding onderzoekt u de problemen/stoornissen op drie niveaus: Hoe handelt u? Hoe denkt u? Hoe voelt u zich? Op basis daarvan ontstaat een plan van aanpak, en vervolgens kijken we of we het eens worden over een therapie en het aantal zittingen.

Voelen, denken en doen in zijn tijd en omgeving plaatsen

In therapie vermindert u de klachten, door in gesprek met mij uw persoonlijke geschiedenis in de context van haar tijd en omgeving te plaatsen. U onderzoekt de bewuste en onbewuste kanten van uw voelen, denken en doen. Daardoor vergroot u uw handelingsmogelijkheden; door nieuwe inzichten schept u ruimte voor persoonlijke verandering. Mijn werkwijze baseert op Rogeriaanse cliëntgerichte gesprekstherapie, psychoanalyse, gestalttherapie, lichaamsgerichte therapie, directieve- en systeemtherapie, EMDR, gay affirmative psychology en inzichten uit de groepstherapie. Het beste van elke benadering, samengesteld naar gelang uw behoefte en situatie.

Therapiegroep voor vrouwen en mannen ‘Identiteit, seksualiteit en lichaamsbeleving’

Deze therapiegroep voor mannen en vrouwen is breed van opzet, zodat er ruimte is voor mensen met uiteenlopende persoonlijke vragen, klachten en problemen. De titel van de groep biedt een focus voor zelfonderzoek en persoonlijke groei teneinde klachten te verminderen. Wie ben je? Hoe zit je in je vel? Hoe ga je om met dagelijkse contacten en intieme relaties?
Groepstherapie heeft een extra helende werking, omdat iedere deelnemer tijdens zijn of haar veranderingsproces gedragen wordt door de kracht van de hele therapiegroep. We werken met lichaamsgerichte oefeningen, door analyse van de onderlinge contacten in de groep en met individueel therapeutisch werk binnen de groep, aan het oplossen van problemen en aan persoonlijke groei. Deze groep in de onverzekerde zorg komt buiten kantooruren: De groepssessies vinden op drie maandagen per maand van 18.45 – 20.45 uur plaats, en een keer per twee maanden twee sessies op een zaterdag.

Familieopstellingen

‘Toen ik je aankeek, zag ik je. Toen ik je in de ogen blikte, keek ik in je ziel. Zonder het te weten nam ik waar, welke last van gemis en schuld je droeg en bewaarde dat beeld in mijn hart. In het rijk van mijn onbewuste beelden liget vervat, in welke banden van loyaliteit en liefde ik mij met jou heb verstrikt.’

Verstrikte banden van loyaliteit

Ouders geven het leven en kinderen nemen het van hen. Ieder mens heeft een vaste plek in de rij van broers en zussen. In de systemische visie kan een mens in evenwicht zijn, als hij of zij op die plek gezien en gerespecteerd wordt. Een familie of systeem is zoals een mobile in balans, wanneer liefde en levensenergie ongehinderd door de generaties van het systeem kunnen stromen. Het mobile gaat scheef hangen wanneer een lid ‘zijn plek verlaat’. Zo’n disbalans ontstaat door verdwijning, vermissing, ontkenning, verstoting of andere tragedies die het leven schrijft. Disbalans ontstaat wanneer een systeemlid niet meer geëerd wordt, wanneer de balans tussen geven en nemen verstoord raakt of wanneer betrokkenen geen verantwoordelijkheid nemen voor hun doen en laten. De dood van een gerespecteerd familielid echter hoeft het evenwicht niet te verstoren. In het rijk van onbewuste beelden loopt er geen breuklijn tussen leven en dood; deze horen bij elkaar en tijd is relatief. Een getraumatiseerde moeder die op haar dochter leunt, kan haar niet écht zien. Ze ‘neemt’ te veel van haar kind. De kleinkinderen zullen de gevolgen daarvan zeker aanvoelen en deze moeten helpen dragen. Bij systemische disbalans verstrikken zich de individuele leden van het systeem in hun onderlinge banden van liefde en loyaliteit. Zolang niemand die knopen ontwart, kunnen de verstrikkingen van generatie op generatie doorgegeven worden. ‘Toen ik je aankeek zag ik zonder het te weten, welke last van gemis of schuld je droeg’.

Werkwijze

Met opstellingen maken we onbewuste systemische beelden van de aanvrager zichtbaar. De aanvrager kiest daartoe op intuïtieve wijze representanten voor zijn familieleden uit de aanwezige workshop-bezoekers, en stelt deze in posities in de ruimte op. Bij een individuele opstelling (zonder groep) gebruiken we kussens op de positie van de representanten. Wat we dan zien is doorgaans een verstrikt systeem. Ook de representanten – onbekend met het familiesysteem van de aanvrager en zonder belangen daarin – focussen op hun intuïtie, lichaamsgewaarwordingen en associaties. Daardoor helpen ze boven water te halen, van welke aard de verstrikking is, en helpen ze de aanvrager deze te helen. Doorgaans maken de opstellingen ook op aanwezigen en representanten een diepe indruk, en vergroten hun bewustzijn over eigen verstrikkingen.