Biografie

Als professional

• Vanaf 1993 heb ik acht jaar bij de Schorerstichting (kenniscentrum homoseksualiteit in Amsterdam) gewerkt. Ik heb daar geholpen de homovriendelijke hulpverlening ofwel Gay Affirmative Psychology verder te ontwikkelen en ik verkreeg de registratie als seksuoloog.

• Tevens werd ik gezondheidszorgpsycholoog (registratienummer BIG 29052114325), en ik heb de door het ministerie van VWS erkende opleiding tot psychoanalytisch therapeut en groepstherapeut doorlopen. (BIG register psychotherapeuten nr, 49052114316).

• Ik ben gewoon lid en supervisor geweest van de intussen opgeheven Vereniging voor ‘Unitieve Psychotherapie’; ik ben lid en supervisor van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVNS) alsmede lid en leertherapeut van de Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie, tevens ben ik lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Ten behoeve van traumaverwerking ben ik getraind in EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing).

• Naast het werken in mijn praktijk verzorg ik soms onderwijs en leidde ik van begin 2000 tot eind 2006 twee therapiegroepen voor pubers en adolescenten bij de jeugdafdeling van de GGZ in Beverwijk. In diezelfde periode volgde ik de deskundigheidsbevordering ‘systemisch werken’ (familieopstellingen) bij Ineke van Keulen in Bommerig/Zuid-Limburg. Tevens tolkte en assisteerde ik ten behoeve van workshops van haar in Köln.

• Van 2006 tot 2015 ben ik trauma-consulent geweest voor Médecins sans Frontières (MSF, Artsen zonder Grenzen). In het geval van kritieke gebeurtenissen of oplopende stress bij medewerkers bezocht ik voor eerste trauma-opvang MSF-hospitalen in het buitenland.
• Ik heb zowel ervaring opgebouwd in therapeutisch werk met individuen als met paren, gezinnen en groepen.

• Over onder andere mijn ervaringen met hulpverlening aan vluchtelingen en aan mannen uit islamitische landen heb ik enkele artikelen geschreven. Meer informatie hierover vindt u op de pagina living history artikelen, Informatie over aanmelding op de pagina over praktische zaken.

Werken en studeren

• Na het eindexamen gymnasium heb ik aan de Hochschule Bremen sociale pedagogiek en maatschappelijk werk gestudeerd. Vervolgens ben ik in 1984 naar Amsterdam verhuisd, aangetrokken door het toen tolerante klimaat van de stad, aangetrokken ook door het avontuur van een verblijf in het buitenland, en door de mogelijkheden om te werken en verder te studeren.

• Amsterdam heb ik onder andere leren kennen door eerst weggelopen jongeren en vervolgens bejaarde Amsterdammers te begeleiden. Op die manier ben ik in veel Jordanese huiskamers op bezoek geweest. Voor mij als naoorlogse Duitser was dat een intieme kennismaking met de ziel van de stad en haar bewoners, en met de Nederlandse taal en cultuur.

• Aan de Universiteit van Amsterdam heb ik psychologie gestudeerd en daarna de lichaamsgerichte opleiding ‘Unitieve Psychotherapie’ gevolgd. Naast theoretische scholing heb ik ruim aandacht besteed aan mijn persoonlijke groei en aan de vorming van mijn stijl van voelen en handelen. Dit evaringsleren was een belangijke bijdrage aan mijn ontwikkeling als therapeut.
Ik spreek Duits, Nederlands, Frans, Spaans en Engels en beschik over basiskennis Turks en Arabisch.

Eerste ervaringen

Ik ben in 1960 in Frankfurt am Main/Duitsland geboren en daar vlakbij in een historisch stadje opgegroeid. De sfeer en de waarden van mijn opvoeding waren – uiteraard – beïnvloed door het denken en doen van mijn ouders. Als reactie op de Tweede Wereldoorlog waren zij gedreven in hun inzet voor de gemeenschap en voor een democratischer samenleving. Ze waren blij dat ze met ons, hun kinderen, naar de buurlanden konden reizen. Daar heb ik met de Franse en de Engelse taal kennis gemaakt.
In deze omgeving is langzaam mijn beroepswens gerijpt. In mijn werk wil ik graag bijdragen aan de vorming en ontwikkeling van mensen, en aan een sfeer van ontmoeting en steun. Voor meer informatie over mijn huidige werkwijze kunt u doorklikken naar de pagina over therapieën.