Aanmelden en overige informatie

living-history is te bereiken door te bellen naar 06 28 80 45 92. U ontvangt dan informatie over de actuele wachtlijst.

Kosten: Een gesprek bij living-history van vijftig minuten kost 130,- euro (advies, counseling, consultatie, onverzekerde zorg), zelfbetaalde psychotherapie (60 min.) uit het verzekerde domein 150,- euro, een maandabonnement groepstherapie 120,- euro. Betaling bij voorkeur contant tegen kwitantie aan het einde van elk gesprek. living-history is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34388062.

Individuele psychotherapie bij psychische stoornissen wordt vergoed uit het basispakket van uw ziektekostenverzekering als u een verwijsbrief GGZ (basis-GGZ voor korte en specialistische GGZ voor langere therapieën) van uw huisarts overlegt. living-history heeft contracten met de verzekeraars Menzis, Multizorg, VGZ, ASR Ditzo, Zorg en Zekerheid, Salland, DSW, ONVZ en Zilveren Kruis/De Friesland, en evt. daarbij horende merken en labels. Vanaf 1-4-2024 is er ook een contract met CZ.

Belangrijk: Sommige mensen willen aan het einde van het jaar van verzekeraar wisselen. Echter, verzekeraars geven budgetten uit aan zorgaanbieders, en de goedkoopste verzekeraars geven de kleinste budgetten. Het is raadzaam dat u overlegt met uw therapeut alvorens u van verzekeraar wisselt, als u zeker wilt zijn dat u ook in een nieuw jaar voor verzekerde zorg in aanmerking komt.
De verzekeringen vergoeden therapie bij stoornissen, niet bij psychische klachten en problemen, deze vallen onder onverzekerde zorg. Niet waargenomen afspraken worden in rekening gebracht tenzij de afspraak minimaal 48 uur van tevoren telefonisch werd afgezegd.

Bij crisis: Indien u patiënt bij living-history bent en u bent (in een bepaalde periode) crisisgevoelig, dan wordt in de therapie besproken hoe te handelen. In het algemeen gelden de volgende stappen: (1) maak contact met een vertrouwd iemand uit eigen kring. (2) Zoek telefonisch contact met de therapeut. Indien niet bereikbaar wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld. (3) Bel met 0800-113. (4) Neem contact op met uw huisarts, of ’s avonds en in het weekend met de huisartsenpost.

Waarneming: Indien bij afwezigheid van de therapeut de telefonische beschikbaarheid niet voldoende is, staat er een jonge collega als waarnemer bereid.

Eventuele klachten of geschillen over een therapie dienen in eerste instantie in de therapie/met de therapeut zelf besproken te worden. Nadat deze stap doorlopen is treedt indien nodig de klachten- en geschillenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) in werking en kan men contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP, bereikbaar onder nummer 030 236 43 38.

living-history reserveert een therapieplaats voor een politieke of humanitaire vluchteling tegen betaling naar mogelijkheden vanaf 2,- euro.

Het adres is: Visseringstraat 51, 1051 MG Amsterdam. (zie routebeschrijving)