Aanmelden

living-history heeft op dit moment een wachtlijst. Informatie over de actuele lengte van de wachtlijst kunt u telefonisch opvragen.
Een gesprek bij living-history van vijftig minuten kost 100,- euro (advies, counselling, consultatie, onverzekerde zorg), een maandabonnement groepstherapie 120,- euro. Betaling bij voorkeur contant tegen kwitantie aan het einde van elk gesprek.

Individuele psychotherapie bij psychische stoornissen wordt vergoed uit het basispakket van uw ziektekostenverzekering als u een verwijsbrief GGZ (basis-GGZ voor korte en specialistische GGZ voor langere therapieën) van uw huisarts overlegt. living-history heeft contracten met de verzekeraars CZ/Delta Lloyd/Ohra, Menzis, Multizorg, VGZ en Zilveren Kruis/De Friesland, en de daarbij horende merken en labels.
De verzekeringen vergoeden therapie bij stoornissen, niet bij psychische klachten en problemen, deze vallen onder onverzekerde zorg. Niet waargenomen afspraken worden in rekening gebracht tenzij de afspraak minimaal 48 uur van tevoren telefonisch werd afgezegd.

Eventuele klachten of geschillen over een therapie dienen in eerste instantie in de therapie/met de therapeut zelf besproken te worden. Nadat deze stap doorlopen is treedt indien nodig de klachten- en geschillenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) in werking en kan men contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP, bereikbaar onder nummer 030 236 43 38.

living-history reserveert een therapieplaats voor een politieke of humanitaire vluchteling tegen betaling naar mogelijkheden vanaf 2,- euro.

Het adres is: Visseringstraat 51, 1051 MG Amsterdam. (zie routebeschrijving)